Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Rašytojas Romas Sadauskas

 

ROMAS SADAUSKAS

Romas Sadauskas gimė 1938 m. lapkričio 21 d. Marijampolėje. 1966 m. baigė Vilniaus universitetą, 1982 m. – Prahos (Čekija) aukštąją ekologijos mokyklą. Dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje, „Literatūros ir meno“, „Mūsų gamtos“, „Kultūros barų“ redakcijose. 1964-1968 m. buvo žurnalo „Jaunimo gretos“ vyresnysis redaktorius, 1969-1973 m.–„Literatūra ir menas“ skyriaus vedėjas, 1974-1983 m.–žurnalo „Mūsų gamta“ skyriaus redaktorius, 1983-1987 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus sekretorius. Nuo 1974 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

Rašytojo Romo Sadausko kūryboje – Lazdijų krašto, kuriame prabėgo jo vaikystė, atspindžiai. Atskiromis knygomis yra išleistos jo apybraižų knygos „Kelionė iš Baltašiškės į Kučiūnus“, „Ten ir atgal“. Šios apybraižų knygos yra viena svarbiausių Romo Sadausko giesmių Lazdijų kraštui. Lazdijų kraštas ir jo žmonės atspindėti ir kitose R. Sadausko knygose „Gerumas“, „Laimingų žmonių gyvenimas“, „Būta nebūta“, „Gyventi“ bei pastarojo meto  - „Gyvenimas prie vieškeluko“, o taip pat eilėraščiuose bei prozos knygoje „Raibas gyvenimėlis“, kurios didesnė pusė parašyta dzūkų tarme.

Svarbus Romo Sadausko indėlis į kultūrinį rajono gyvenimą. Rašytojas savo sodyboje Šlavantų seniūnijos Demeniškių kaime inicijuoja įvairius renginius, į kuriuos suvažiuoja žymūs Lietuvos menininkai, politikai, rajono kultūros bei meno žmonės. Tai „tarmių atlaidai“, tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ renginiai.  Rašytojas rūpinasi savo kraštiečių literatų kūrybos palikimu. Jo rūpesčiu 2008 m. buvo perleista Albino Andrulionio, 1908 m. Demeniškių kaime gimusio rašytojo, pirmojo Lazdijų rajono bibliotekos direktoriaus apysaka "Baltaplunksnė".

Romui Sadauskui Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2013-10-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-866.


 Grįžti