Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

 

SIGITAS TAMKEVIČIUS

Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonių kaime (Lazdijų raj.) ūkininkų šeimoje. 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurią baigė 1962 m. Tų pačių metų balandžio 18 d. vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu. 1972 m. kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, kurią redagavo 11 metų. 

1975–1983 m. – Kybartų klebonas.

1983 m. suimtas ir, apkaltinus antitarybine propaganda, nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio, prasidėjus „perestroikai“, paleistas į laisvę.

1989 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi.

1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996 m. gegužės 4 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. 1999–2002 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas. 2002 m. rugsėjo 20 d. išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos vicepirmininku trejų metų kadencijai. 2005-2014 m - Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas.

Sigitui Tamkevičiui Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2010-02-20 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-1108.


 Grįžti