Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Adolfas Ramanauskas-Vanagas

 

ADOLFAS RAMANAUSKAS–VANAGAS

Gimė 1918m. kovo 6 d. Niu Britene, JAV.

1921 m. Ramanauskų šeima grįžo į Lietuvą. 1936 m. A. Ramanauskas baigė Lazdijų „Žiburio“ gimnaziją, vėliau – Klaipėdos pedagoginį institutą. Mokytojauti nepradėjo, perėjo į Kauno karo mokyklą ir baigė paskutinę, penkioliktąją, karininkų laidą. 1940–1945 m. dėstė Alytaus mokytojų seminarijoje.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. balandžio 25 d. tapo partizanu.  Nuo 1948 m. išrinktas Pietų Lietuvos partizanų srities vadu. Jam suteiktas partizanų pulkininko laipsnis. Apdovanotas pirmojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi. Nuo 1951 m. perėmė LLKS Tarybos pirmininko ir Ginkluotųjų pajėgų vado pareigas.

Nuo 1952 m. pabaigos, gyveno nelegaliai, slapstėsi su šeima, žmona Birute ir dukrele Aukse. Šeima turėjo fiktyvius dokumentus ir apsistodavo pas patikimus žmones. Tuo metu parašė atsiminimų knygą „Daugel krito sūnų…“ 1956 m. spalio 12 d. su žmona Birute buvo išduoti. 1957 m. rugsėjo 24-25 d. Vilniuje posėdžiavęs LTSR Aukščiausiasis Teismas jam skyrė mirties bausmę. Nuosprendis įvykdytas tų pačių metų lapkričio 29 d. Vilniuje. Palaidojimo vieta nežinoma.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę A. Ramanausko-Vanago nuopelnai buvo deramai įvertinti: 1997 m. jam suteiktas Kario savanorio statusas, 1998 m.  – dimisijos brigados generolo laipsnis. Įteisinti  Lietuvos partizanų aukščiausiosios vadovybės apdovanojimai: 1998 m. LR Prezidento dekretu A. Ramanauskui-Vanagui suteiktas 2-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas, o 1999 m. – 1-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinas. 1994 m. jo vardu pavadinta Alytaus gimnazija.

Adolfui Ramanauskui – Vanagui Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2007-05-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-56.


 Grįžti