Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Profesorius Juozas Vytautas Uzdila

 

JUOZAS VYTAUTAS UZDILA

Juozas Vytautas Uzdila gimė 1940 m. gruodžio 7 d. Šeštokuose. 1964 m .Vilniaus pedagoginiame institute baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1963–1969 m.  mokytojavo Lazdijų rajone (Šventežeryje, Seirijuose) ir Vilniuje. 1969–1970 m. dirbo Vilniaus miesto Švietimo skyriaus metodinio kabineto vedėju. 1977–2013 m.  dėstė įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose. 1982–1987 m. – Lietuvos edukologijos universiteto Etikos katedros vedėjas.  Edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, nuo 1995 m. –  profesorius.  2005–2006 m. – mokslo žurnalo „Socialinis ugdymas“ vyr. redaktorius,  mokslinių žurnalų ,,Filosofija. Sociologija”, ,,Pedagogika”, ,,Santalka”, ,,Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas” redakcinių kolegijų narys, mokslų daktaro ir habilituoto daktaro disertacijų gynimo tarybų narys, 6 apgintų edukologijos disertacijų mokslinis vadovas. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys: lietuvių literatūros didaktika, rengimo rašiniams metodika, etika, lietuvių filosofijos istorija, hodegetika, dorinio ugdymo istorija ir teorija, šeimotyra,  šeimos pedagogika, lokalinė istorija ir kraštotyra. Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Parašė knygas „Šimtas etikos mįslių“,  „Menas kurti šeimą“,  monografijas „Dorinis asmenybės ugdymas šeimoje“, „Lietuvių šeimotyra: kritinė familistinė XX a. panorama“, „Sunkūs ir viltingi metai“,  „Šeštokai XX amžiuje: kraštas ir žmonės“, „Rokiškėnų Gandis“, „Šeštokai: mokykla ir Bažnyčia“.

Juozui Vytautui Uzdilai Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2007-12-19 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-244.


 Grįžti