Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Klebonas Vytautas Prajara

 

VYTAUTAS PRAJARA

Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas, bibliofilas, Vytautas Prajara gimė 1961 m. Vesalavos k., Marijampolės r. 1979 m. baigė Igliaukos vidurinę mokyklą. Tuo metu Igliaukoje klebonu buvo kunigas Alfonsas Svarinskas, kurio patarimai ir pavyzdys padėjo Vytautui apsispręsti būti kunigu.

1982 m. suspėjo įstoti į kunigų seminariją.

V.Prajara seminarijoje įsijungė į pogrindinę veiklą, „po apklotu“ daugino „Kroniką“, įvairias knygeles.

1987 m. Vytautas įšventintas į kunigus ir paskirtas Garliavos parapijos vikaru, o 1990 m. - Metelių parapijos klebonu.  Klebono iniciatyva buvo sutvarkyti Metelių kultūros namai, senoji bažnyčios klebonija.

2000 m. už nuopelnus atnaujinant Kryžių koplyčią V. Prajarai suteiktas garbės kanauninko titulas.

2001 m. jis paskiriamas Vilkaviškio vyskupijos kapitulos kanauninku, o 2002 m. – Lazdijų dekanato dekanu.

Klebonas renka literatūrą religine tematika. Kitas jo pomėgis – muzika. Patinka klasikinė, liaudiška muzika. Kolekcionuoja senas knygas, išsaugodamas jas ateities kartoms. Dalį įdomesnių egzempliorių kolekcininkas laiko klebonijoje, kur joms įrengta ekspozicijų salė. Eksponuojama, ne tik knygos, periodika, bet ir įvairūs dokumentai, monetos, plakatai. Bibliofilas domisi Metelių krašto istorija, ieško įvairių šaltinių šia tema. Dar viena kolekcininko tema – religiniai paveikslėliai.

Vytautui Prajarai Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2006-05-16 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-1203.


 Grįžti