Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Vytautas Juozas Stacevičius

 

VYTAUTAS JUOZAS STACEVIČIUS

Girininkas Vytautas Stacevičius gimė 1937 m. gruodžio 5 dieną Vergakiemio kaime, Varėnos rajone. 1956 m. baigė Vilniaus miškų technikumą ir įgijo miškininko kvalifikaciją. Baigęs technikumą, paskiriamas dirbti Varėnos miškų ūkio Rudnios girininkijos girininko pavaduotoju, o nuo 1958 m. – Veisiejų miškų ūkio Stalų girininkijos girininku. Nuo 1959 m. iki šiol dirba Kapčiamiesčio girininkijos girininku.

V. Stacevičius – gabus, mylintis miškininko darbą darbuotojas. Jam vadovaujant girininkijoje pasodinta 2670 ha naujų miškų, įveista 8 ha daigynų-medelynų, išugdyta 20 tūkst. ha jaunuolynų, nutiesta 8 km naujų kelių (miško), pastatyta 5 tiltai, įrengta 10 ha kultūrinių pievų, rekonstruota 64 ha medelynų, įrengta 5 poilsiavietės, 10 mašinų stovėjimo aikštelių. Apželdinti E. Pliaterytės ir Kapčiamiesčio karių kapai bei Kapčiamiesčio miestelio skveras.

1981 m. Kapčiamiesčio girininkijai buvo suteiktas geriausios Lietuvos girininkijos vardas. 1984 m. girininkui V. Stacevičiui suteiktas I klasės girininko vardas.

Darbštumu, pareigingumu V. Stacevičius pelnė autoritetą miškininkų ir rajono gyventojų tarpe. Daug metų buvo renkamas Kapčiamiesčio apylinkės deputatu, Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komiteto nariu. 1990–1995 m. buvo išrinktas Lazdijų rajono Tarybos deputatu. 2002 m. Lazdijų rajono Taryba V. Stacevičiui suteikė Lazdijų rajono garbės piliečio vardą.

V. Stacevičius buvo vienas pagrindinių iniciatorių įkuriant Kapčiamiesčio girininkijos etnografinį ansamblį, aktyviai dalyvaujantį rajono bei respublikiniuose folkloro renginiuose.

Daug darbo ir pastangų V. Stacevičius įdėjo kuriant rajono sutrikusio intelekto žmonių globos bendriją „Viltis“. Buvo išrinktas šios  bendrijos pirmininku.  Rajone įsteigtas globos ir ugdymo centras „Židinys“. Apie bendrijos, o taip pat ir miškininkų rūpesčius, pasiekimus girininkas nuolat rašo rajoninėje bei respublikinėje spaudoje.

Vytautui Stacevičiui Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2002-10-12 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 686.


 Grįžti