Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Birutė Vanagienė

 

BIRUTĖ VANAGIENĖ

B. Vanagienės šaknys – Teizų seniūnijos Barčių kaime. Ji gimė 1936 metais sausio 15 dieną. Tėvai ūkininkai, turėję 15 ha žemės. Pokario tremtys nepaliko nuošalyje  ir jų šeimos, todėl teko slapstytis Panevėžio ir Klaipėdos miestuose. Klaipėdoje B. Vanagienė baigė K. Donelaičio vidurinę mokyklą (1956 m.), 1956–1958 m. mokėsi ir baigė Vilniaus kultūros-švietimo technikumą. 1960–1965 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. Įgijusi aukštojo mokslo diplomą, dirbo Lazdijų rajono bibliotekos vedėja, vėliau – 1964–1966 m. Kultūros skyriaus vedėja, 1967–1969 m. Lazdijų vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, 1969–1980 m. direktore, 1980–1990 m. šios mokyklos mokytoja. 1990–1992 m. B. Vanagienė išrenkama rajono savivaldybės tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo 1992 m.  - Lazdijų Kultūros, švietimo ir istorijos muziejaus vadovė. Šiuo metu  - pensininkė.

B. Vanagienė įkūrė S. Nėries, M. Gustaičio bei Kultūros, švietimo ir istorijos muziejus. Už surinktus faktus  apie S. Nėrį Respublikinėje kraštotyros darbų parodoje laimėjo II vietą (1979), už surinktą ir apibendrintą medžiagą apie Dzūkijos švietėją M. Gustaitį jai suteiktas Garbės kraštotyrininkės vardas (1995). Skaitė daug pranešimų, spausdino straipsnių apie S. Nėrį, M. Gustaitį bei „Žiburio“ gimnazijos iškilias asmenybes, rajonui nusipelniusius žmones ir kt.

Dirbdama mokyklos direktore B. Vanagienė talkų ir entuziazmo pagrindu įkūrė mokyklos parką (1974), sutvarkė ką tik pastatytą mokyklą bei jos aplinką.

Nuo 1980 m. B. Vanagienė vadovauja Lazdijų humoro grupei  „Dzyvų dzyvai“. Grupė – daugkartinė respublikinių humoro švenčių laureatė, koncertuojanti įvairiuose Lietuvos  miestuose ir miesteliuose, Punske ir kt. B. Vanagienė pati kuria, rašo ir režisuoja scenarijus „Dzyvų dzyvams“ bei kitiems  renginiams ar šventėms. Domisi Dzūkijos etnokultūra, renka dainas, pasakojimus, užrašo įžymių rajono tautodailininkų, amatų ir folkloro žinovų prisiminimus.  Kartu su mokytoju Visvaldu Masėnu parašė knygą apie mūsų rajono senuosius amatininkus (2002 m.).

Už kultūrinę ir visuomeninę veiklą B. Vanagienė yra apdovanota garbės bei padėkos raštais ne tik mūsų, bet ir Alytaus, Varėnos, Druskininkų, Ukmergės, Radviliškio, Prienų, Palangos, Vilniaus, Kauno ir kitų  savivaldybių vadovų.

Birutė Vanagienė su vyru Leonu užaugino dvi dukras.

Birutei Vanagienei Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2002-10-12 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 685.


 

 Grįžti