Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
........

 

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS PASLAUGOS
 aprašymas ir formos   
Informacijos teikimas apie savivaldybės tarybos pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas    
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas    
Asmenų, kurių gydymas nefinansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, gydymo lėšų padengimas             
Būsto pritaikymas neįgaliesiems         
Būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų skyrimas           
Dienos socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas           
Dienos socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas           
Dienos socialinės globos vaikams su negalia skyrimas       
Globos (rūpybos) išmokų skyrimas            
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims skyrimas         
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia skyrimas         
Išmokų už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus iki 18 metų, skyrimas            
Išmokų už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas        
Išmokų už mirusį šalpos išmokos gavėją jį laidojusiems asmenims skyrimas            
Išmokų vaikams skyrimas        
Kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karo tarnybą, skyrimas           
Kompensacijų nepriklausomybės gynėjams skyrimas        
Kompensacijų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą skyrimas       
Kredito ir palūkanų apmokėjimas daugiabučių namų butų savininkams       
Laidojimo pašalpų skyrimas       
Pagalbos į namus paslaugų skyrimas       
Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pargabenti skyrimas       
Pažymų apie gautą socialinę paramą išdavimas       
Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas       
Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) pažymėjimų išdavimas      
Šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas       
Šalpos kompensacijų motinoms, kurios iki 1995 m. sausio 1 d. pagimdė penkis ar daugiau vaikų ir išaugino juos iki 8 metų, skyrimas       
Šalpos kompensacijų tėvams (įtėviams), kurie iki 1995 m. sausio 1 d. ne mažiau kaip 10 metų slaugė namuose vaikus invalidus arba vaikus, pripažintus I ar II grupės invalidais nuo vaikystės arba tapusius I ar II grupės invalidais iki 18 metų, skyrimas       
Šalpos našlaičių pensijų skyrimas       
Šalpos pensijų skyrimas       
Šalpos pensijų už invalidų slaugą namuose, paskirtos iki 2004 m. balandžio 1 d., skyrimas        
Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų skyrimas        
Socialinės paramos mokiniams skyrimas        
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų skyrimas       
Socialinių pašalpų skyrimas       
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas        
Teikimų skirti antrojo laipsnio pensijas rengimas       
Transporto išlaidų ir lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas       
Trumpalaikės socialinės globos vaikams su negalia skyrimas       
Valstybės paramos žuvusiųjų pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms teikimas       
Vienkartinės piniginės paramos iš rajono savivaldybės biudžeto skyrimas       
Vienkartinių išmokų įsikurti skyrimas       
Vienkartinių išmokų nėščioms moterims skyrimas       
Vienkartinių išmokų vaikams skyrimas       
Vienkartinių kompensacijų asmenims, patyrusiems žalą likviduojant Černobylio AE avarijos padarinius, skyrimas       
Vienkartinių pašalpų mirusių ar žuvusių laisvės kovų dalyvių ar karių savanorių artimiesiems skyrimas       
Teisės paramai maisto produktais gauti iš Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programos nustatymas