Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
.............

Įvertinkite paslaugų kokybę 

KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS SKYRIAUS PASLAUGOS 
- aprašymas ir formos         - užsakykite paslaugą internetu
Deklaracijų draudimo įmokų daliniam kompensavimui gauti priėmimas ir tvarkymas             
Dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo projektų derinimas         
Geodezinių matavimų planų ir topografinių nuotraukų derinimas           
Griežtai saugomų gyvūnų padarytos žalos nustatytmo paslaugos teikimo aprašymas           
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos įvertinimas ir apskaičiavimas           
Melioracijos statinių techninių dokumentų išdavimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams       
Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą melioruotos žemės savininkams priėmimas ir vertinimas       
Paraiškų paramai bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą gauti priėmimas ir tvarkymas       
Paraiškų pieno gamybos kvotai pirkti priėmimas       
Patirtų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų protrūkių likvidavimo įvertinimas ir atlyginimas       
Prašymų atlikti drenažo remonto darbus melioruotos žemės naudotojams priėmimas       
Prašymų dalies palūkanų už ilgalaikius kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas       
Prašymų dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimui gauti priėmimas ir vertinimas       
Prašymų dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas ir perdavimas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui       
Techninių sąlygų dėl dirbtinio nepratekančio (pratekančio) paviršinio vandens telkinio (kūdros) kasimo išdavimas       
Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, (kurių variklio galia didesnė kaip 8 KW) ir jų priekabų registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra       
Ūkininko ūkio įregistravimas (išregistravimas), Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimas       
Žemės ūkio ir kaimo valdos įregistravimas, registro duomenų atnaujinimas Lietuvos respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre       
Žemės ūkio ir kaimo verslo centro duomenų išrašo apie žemės ūkio ekonomines veiklas ir EDV išdavimas       
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimas       
 

 

 ...

 

 

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}