Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
....

 

BIUDŽETO, FINANSŲ IR TURTO VALDYMO SKYRIAUS PASLAUGOS
 - aprašymas ir formos       
Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų derinimas    
Pažymų apie mokesčio už valstybinės žemės nuomą sumokėjimą išdavimas    
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo paslauga    
Asmenų įrašymas į sąrašus socialinio būsto nuomai ar jo sąlygų pagerinimui     
Būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas        
Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus paskyrimas ir pakeitimas, administravimo nutraukimas    
Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma    
Lazdijų rajono savivaldybės turto perdavimas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis       
Leidimų organizuoti renginius Lazdijų rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimas    
Leidimų verstis didmenine prekyba dujomis išdavimas       
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis dublikatų išdavimas       
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis ir leidimų verstis didmenine prekyba dujomis patikslinimas (papildymas)    
Leidimų verstis mažmenine prekyba dujomis išdavimas       
Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas    
Leidimų vežti keleivius vietinio reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas    
Licencijų verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, licencijų kopijų išdavimas, pratęsimas, keitimas, dublikatų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais dublikatų išdavimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais galiojimo sustabdymas ir galiojimo panaikinimas     
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais papildymas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais patikslinimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotų naftos produktų likučiais išdavimas    
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas  
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas ir (ar) patikslinimas  
Paramos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams skyrimas  
Pažymų apie teisę į valstybės kreditus būstui įsigyti išdavimas  
Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimas įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka  
Savivaldybės socialinio būsto nuoma  
Šilumos tiekimo licencijų išdavimas ir pakeitimas  
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas  

 

  

 

 

 

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}