Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
1 kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal 2016-2022 Lazdijų miesto vietos plėtros strategijos priemones

 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTŲ SĄRAŠAS  

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 2016-2022 METŲ LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ Nr. 1.1.1.  

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 2016-2022 METŲ LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ Nr. 1.1.2.  

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 2016-2022 METŲ LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ Nr. 2.1.1.  

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS PAGAL 2016-2022 METŲ LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJĄ Nr. 2.2.1.  

 

DĖL PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMO IR FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  

 

VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATRANKOS KRITERIJAI PAGAL KVIETIMĄ TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI NR. 1  

 

2016-2022 M. LAZDIJŲ MIESTO VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VERTINIMO IR ATRANKOS VIDAUS TVARKOS APRAŠAS  
  VIETOS PLĖTROS PROJEKTINIS PASIŪLYMAS    

 

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO