Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas 
 
PROJEKTAS "LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLEISTŲ PASTATŲ IR KITŲ APLINKĄ ŽALOJANČIŲ OBJEKTŲ LIKVIDAVIMAS"


Pagrindinis projekto tikslas – gerinti aplinkos kokybę, krašto įvaizdį, likviduojant apleistus ir aplinką žalojančius pastatus, jų griuvėsius  Lazdijų rajono savivaldybėje.
 
Projekto rezultatai – įvertinti numatyti objektai, nustatyti jų užimamų teritorijų dydžai bei atliekų kiekiai jose bei parengus griovimo darbų techninę dokumentaciją, likviduoti aplinką žalojantys, apleisti gamybiniai pastatai ir/ar jų griuvėsius, išardant visas jų konstrukcijas, pašalinant griovimo metu susidariusias statybines medžiagas bei jų atliekas ir išlygintą žemės paviršių apsėjant žole, šiose vietovėse:  Lazdijų rajono savivaldybės Šventežerio sen. Mikyčių ir Janėnų kaimuose, Būdviečio sen. Būdviečio, Papartėlių  ir Vidzgailų kaimuose, Noragėlių sen., Juozapavičių ir  Krikštonių kaimuose, Šlavantų sen. Avižienių kaime ir kt.
 
Likviduotų objektų skaičius - 23 objektai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2012 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. birželio mėn. 30 d.

Projekto vertė – €481.971,49, ES lėšos – €457.872,91 , Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – €24.098,58

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Įgyvendinančioji institucija – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA).

Projektas įgyvendintas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos Lietuvai 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinio VP3-1.4 "Skatinti gamtos išteklių (visų pirma, vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms"  priemonę VP3-1.4-AM-06-R,,Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“.
    {Apacioj baneriaiSlideBlock}