Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės Jukneliškės melioracijos statinių rekonstrukcija

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JUKNELIŠKĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA


Projekto tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas sausinimo sistemų infrastruktūros plėtrai Lazdijų rajono savivaldybės Būdviečio ir Šeštokų kadastrinių vietovių Jukneliškės, Pagrūdų, Kirsnelės ir Papartėlių kaimų teritorijose, kuri pagerintų žemės ir miškų ūkio konkurencingumą.

 

Įgyvendinant projekto veiklą rekonstruota 11,17 km griovių, 6,10 km drenažo rinktuvų, 18,80 km sausintuvų. Bendras numatomų rekonstruoti sausinimo sistemų aptarnaujamas plotas yra 360 ha. Sutvarkius sausinimo sistemas bus pagerintos asociacijos narių bei Jukneliškės, Pagrūdų, Kirsnelės ir Papartėlių kaimo gyventojų darbo bei gyvenimo sąlygos, sumažinta žemdirbių ūkininkavimo rizika bei derliaus nuostoliai, sumažinta rizika užteršti gruntinius vandenis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2011-07-01 iki 2014-05-31.

 

Projekto vertė – €332'012.29 (1 146 372,04  Lt), ES lėšos – €224'108.29 (773801,12 Lt), valstybės biudžeto lėšos - €74'702.77 (257 933,71 Lt), Lazdijų rajono Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacijos lėšos – €33'201.23 (114637,21) Lt.

 

Projekto vykdytojas – Jukneliškės melioracijos statinių naudotojų asociacija.

 

Projekto partneris – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

 

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

 

Įgyvendinančioji institucija  - Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

 

Projektas įgyvendintas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka".


Informacija pateikė

Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus

vyr.specialistė

Jolanta Volodkevičienė

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}