Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų ligoninės ir meno mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas
 
LAZDIJŲ LIGONINĖS IR MENO MOKYKLOS PASTATŲ ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS

Į Lazdijų ligoninės pastatą investuota daug - suremontuotos vidaus patalpos, renovuoti šiluminiai mazgai, tačiau vis dar patiriami dideli pagamintos šilumos praradimai. Lazdijų meno mokyklos pastatas pastatytas 1952 m. Išorinių sienų, stogo perdangos šiluminės varžos buvo per mažos, pastato šildymo įranga techniškai susidėvėjusi, nepritaikyta reguliavimui. Esama pastatų būklė neužtikrino gerų darbo, mokymosi, gydymosi sąlygų. Šildymo sezono metu buvo patiriami dideli šilumos nuostoliai. Vidutinė oro temperatūra bei santykinė oro drėgmė neatitiko higienos normų keliamų reikalavimų.

Projekto veiklos:
  • Lazdijų ligoninės pastate - apšiltintas pastato stogas, perdanga, sienos iš lauko pusės, pakeistos lauko durys, pakeisti langai;
  • Lazdijų meno mokyklos pastate – apšiltintos pastato perdangos, sienos iš lauko pusės, modernizuota šildymo ir karšto vandens sistema.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2010 m. kovo mėn. 29 d. iki 2013 m. gegužės mėn. 31 d.

Projekto vertė – 1 174 338,68Lt, ES lėšos – 998 187,89 Lt., valstybės biudžeto lėšos – 176 150,79 Lt.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija.

Įgyvendinančioji institucija  - Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).

Projektas įvykdytas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.
 
      
    {Apacioj baneriaiSlideBlock}