Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Daugiabučių atnaujinimas Lazdijų rajono savivaldybėje
 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Projekto tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. Atnaujinti namai padėjo sumažinti gyventojų išlaidas energijai, taip pat pagerino Lazdijų ir Veisiejų miestų estetinį vaizdą.

Pasiekti projekto rezultatai:

  • Atnaujinti Lazdijų rajono savivaldybės daugiabučiai namai - 79:
  • Asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose – 1404.

Įgyvendintos šios projekto veiklos:

  • 79 daugiabučiuose namuose, esančiuose Lazdijų ir Veisiejų miestuose, pakeisti bendrojo naudojimo laiptinių ir rūsių langai bei išorines įėjimo durys;
  • 15 daugiabučių namų atnaujinti (modernizuoti) šilumos punktai;
  • 11 daugiabučių namų atnaujinti stogai (juos apšiltinant ir keičiant dangą);
  • Modernizuoti (atnaujinti) 6 daugiabučiai namai Lazdijuose (Vilniaus g. 14, Sodų g. 6, Tiesos g. 8, Dainavos g. 6, Senamiesčio g. 3, Dzūkų g. 9);
  • Dalinai modernizuotas (atnaujintas) 1 gyvenamasis namas Kauno g. 19.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – pradžia 2010-06-22, pabaiga – 2015-12-29.

Projekto vertė – 1 549 141,01 Eur , ES lėšos – 1 316 769,85 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės ir partnerių lėšos – 232 371,16 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Įgyvendinančioji institucija – Centrinė projektų valdymo agentūrą (CPVA).

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“.
Informaciją parengė:
Investicijų skyriaus vyr.specialistė
Sandra Sinkevičienė

2016-02-23

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}