Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje

VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

 
Projekto tikslas - tobulinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vadovavimo gebėjimus stiprinti lyderystės, vadybinę ir valdymo kompetenciją. Profesionaliai dirbantys darbuotojai yra pagrindinė prielaida, lemianti viešojo administravimo sistemos efektyvų funkcionavimą, todėl tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas yra svarbi priemonė užtikrinti rezultatyvią ir efektyvią savivaldybės administracijos veiklą.

Tikslinė grupė - Lazdijų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - nuo 2012-10-09 iki 2014-08-25.

Įgyvendintos projekto veiklos:

  • Mokymai „Subalansuotų rodiklių sistemos praktinis taikymas”;
  • Mokymai „Konfliktiškų klientų aptarnavimas ir sudėtingų situacijų valdymas”;
  • Mokymai „Darbuotojų veiklos efektyvi prezentacija”;
  • Mokymai „Praktiniai projektų rengimo ir valdymo mokymai” ;
  • Mokymai „ Kokybės vadybos sistemos vidaus auditorių kompetencijos tobulinimo mokymai “;
  • Mokymai „Dalykinės anglų kalbos mokymai“;
  • Mokymai "Strateginė lyderystė".

Parengti ir publikuoti vietinėje spaudoje du viešinimo straipsniai, organizuotas baigiamasis projekto renginys.

Bendra projekto vertė–211 927,25 Lt, ES lėšos – 180 023,81 Lt, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 31 903,44 Lt.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Įgyvendinančioji institucija - Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projektas įgyvendintas pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-04-R„Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.
Informaciją parengė

Aivaras Tulaba

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Investicijų skyriaus vyr. specialistas
2014-09-26

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}