Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Efektyviai veikiančios administravimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lazdijų rajono savivaldybėje
 
EFEKTYVIAI VEIKIANČIOS ADMINISTRAVIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE


Projekto tikslas – prisidėti prie viešojo administravimo subjektų administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo. Projektu siekiama gerinti į rezultatus orientuotą savivaldybės valdymą, optimizuojant vidaus struktūros ir personalo valdymo sistemą, supaprastinant valdymo ir kontrolės procesus, padidinant savivaldybės darbuotojų veiklos efektyvumą ir darbo našumą bei tobulinant finansų apskaitos valdymo sistemą, pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).

Detaliai išanalizavus savivaldybėje egzistuojančias administravimo ir finansų apskaitos valdymo sistemas bei atlikus tobulinimo veiksmus, buvo pritaikytos ir įdiegtos savivaldybės poreikius atitinkančios veiklos finansų apskaitos valdymo programinės įrangos (IT įrankiai), darbuotojai apmokyti naudotis naujai įdiegtais finansų apskaitos valdymo įrankiais, įgijo naujų žinių apie įdiegtą kompetencijų modelio taikymą, veiklos vertinimo sistemą, motyvacinės sistemos integravimą.

Projekto rezultatai:

  • Įdiegta finansų apskaitos valdymo sistema pagal VSAFAS;
  • Parengta metodika pagal VSAFAS;
  • Įyvendinti savivaldybės institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymai, būtini VSAFAS įgyvendinimui;
  • Atlikta veiklos valdymo sistemos, pareigybių bei funkcijų paskirstymo sistemos analizė;
  • Įgyvendinti darbuotojų mokymai apie kompetencijų modelio taikymą, veiklos vertinimo sistemos diegimą, motyvacinės sistemos integravimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2009 m. spalio mėn. 29 d. iki 2012 m. gruodžio  mėn. 31 d.

Projekto vertė – 907 293,00 Lt, ES lėšos – 771 198,00 Lt., Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 136 095,00 Lt.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Įgyvendinančioji institucija  - Europos socialinio fondo agentūra (ESF).

Projektas įgyvendintas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}