Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono Kučiūnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija

 

 
 
 
LAZDIJŲ RAJONO KUČIŪNŲ SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA


Projekto tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai Lazdijų rajono Kučiūnų kadastro vietovėse kaimuose bei gyvenvietėse, pagerinti žemės ir miškų ūkio konkurencingumą.

Projekto rezultatai: rekonstruota 7,757 km drenažo rinktuvų,12,900 km sausintuvų, 3,42 km griovių, 5 vnt. vandens pertekliaus pralaidų. Įgyvendinus projektą taip pat sumažėjo gyventojų ir kitų subjektų nuostoliai dėl blogos statinių būklės. Padidėjo rekonstruojamų sausinimo sistemų efektyviai surenkamo vandens teritorijos plotas iki 109 ha. Sutvarkius sausinimo sistemas  pagerintos asociacijos narių bei 274 kaimo gyventojų darbo bei gyvenimo sąlygos, sumažinta 21 žemdirbio ūkininkavimo rizika bei derliaus nuostoliai, sumažinta rizika užteršti gruntinius vandenis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. gegužės  mėn.

Projekto vertė – 1 147 750,13 Lt, ES lėšos – 774 731,33 Lt, valstybės biudžeto lėšos - 258 243,79 Lt,  Lazdijų rajono savivaldybės (partnerio) lėšos – 114 775,01 Lt.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono Kučiūnų seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Projekto partneris – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Įgyvendinančioji institucija  - Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Projektas įgyvendintas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir ptitaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka".

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}