Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės Būdviečio seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪDVIEČIO SEN. MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA


Projekto tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas sausinimo sistemų infrastruktūros plėtrai Lazdijų rajono savivaldybės Būdviečio sen. Dzūkų ir Aštriosios Kirsnos kaimų teritorijose, kuri pagerintų žemės ir miškų ūkio konkurencingumą.

 

Projekto rezultatai:

įgyvendinant projekto veiklą rekonstruota 1,58 km griovių, 0,06 km drenažo rinktuvų, rekonstruoti 9 vnt. hidrotechninių statinių. Bendras rekonstruotų sausinimo sistemų aptarnaujamas plotas yra 195 ha. Sutvarkius sausinimo sistemas pagerintos asociacijos narių bei Būdviečio sen. Dzūkų ir Aštriosios Kirsnos kaimų gyventojų darbo bei gyvenimo sąlygos, sumažinta žemdirbių ūkininkavimo rizika bei derliaus nuostoliai, sumažinta rizika užteršti gruntinius vandenis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. 16 d. iki 2012 m. rugsėjo mėn. 1 d.

 

Projekto vertė – 913 493,00 Lt: ES lėšos – 793 694,00 Lt., melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Aštriosios Kirsnos melioracija“ lėšos – 119 799,00 Lt.

 

Projekto vykdytojas – melioracijos statinių naudotojų asociacija „Aštriosios Kirsnos melioracija“.

 

Projekto partneris – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

 

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

 

Įgyvendinančioji institucija  - Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

 

Projektas įgyvendintas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka".

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}