Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės detaliųjų planų parengimas

 

 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DETALIŲJŲ PLANŲ PARENGIMAS


Projekto tikslas – parengti Lazdijų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą ir detaliuosius planus taip užtikrinant Lazdijų rajono savivaldybės darnų vystymąsi bei racionalų teritorijos, lėšų ir kitų išteklių panaudojimą, atsižvelgiant į rajono savivaldybės plėtros ilgalaikius poreikius.

Projekto veikla – Lazdijų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas, Lazdijų rajono savivaldybės detaliųjų planų parengimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2006 m. sausio mėn. 4 d. iki 2013 m. sausio mėn. 18 d.

Projekto rezultatai:

  • Parengtas Lazdijų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas;
  • Parengti Lazdijų rajono savivaldybės 28 detalieji planai.


Projekto vertė – 348 014,03 Lt, ES lėšos – 295 811,38 Lt., Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 52 202,65 Lt.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Įgyvendinančioji institucija  - Europos socialinio fondo agentūra (ESF).


Lazdijų rajono savivaldybės detaliųjų planų parengimas įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-04-R priemonę „Teritorijų planavimas“.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}