Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono Krosnos seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija
 

LAZDIJŲ RAJONO KROSNOS SENIŪNIJOS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRUKCIJA

Projekto tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas infrastruktūros plėtrai Lazdijų rajono Krosnos kadastro vietovėse kaimuose bei gyvenvietėse, kuri pagerintų žemės ir miškų ūkio konkurencingumą.

Projekto rezultatai - įgyvendinus projekto veiklą rekonstruota 3,72  km griovių, 5,523 km drenažo rinktuvų, 18,920 km sausintuvų ir 5 vnt. vandens pralaidų, sumažėjo gyventojų ir kitų subjektų nuostoliai dėl blogos statinių būklės. Nuostoliai, dėl negautos žemės ūkio produkcijos sumažėjo 166 377 litais per metus. Rekonstruojamų sausinimo sistemų teritorijoje atstatyta 225000 Lt. žemės rinkos vertės. Padidėjo rekonstruojamų sausinimo sistemų efektyviai surenkamo vandens teritorijos plotas iki 330 ha. Sukurta ekonominės - socialinės naudos pridėtinė vertės už 737 838 litus.

Bendras rekonstruotų sausinimo sistemų aptarnaujamas 330 hektarų plotas išsidėstęs per  Naujavalakių, Saltininkų, Vytautiškės kaimus. Sutvarkytos sausinimo sistemas pagerino asociacijos narių bei kitų vietos gyventojų darbo ir  gyvenimo sąlygos, sumažėjo žemdirbių ūkininkavimo rizika bei derliaus nuostoliai,  sumažėjo rizika užteršti gruntinius vandenis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2011 m. balandžio 12 d. iki 2012 m. gruodžio 30 d.

Projekto vertė – 1 049 372 Lt:  ES lėšos – 944 434,78Lt., Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 67 739,57 Lt,  asociacijos narių įnašas – 37 197,65 Lt.                                                                             

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono Krosnos seniūnijos melioracijos statinių naudotojų asociacija.

Projekto partneris – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.

Įgyvendinančioji institucija  - Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Projektas įgyvendintas pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės ūkio vandentvarka".

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}