Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Sistemos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą Lazdijų rajono savivaldybėje, sukūrimas ir įdiegimas
 
SISTEMOS, UŽTIKRINANČIOS KOKYBIŠKŲ PASLAUGŲ TEIKIMĄ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS


Projekto tikslas – gerinti piliečių aptarnavimą ir teikiamų paslaugų kokybę, diegiant kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus, bei „vieno langelio“ principu veikiančią sistemą Lazdijų rajono savivaldybėje.

Projekto rezultatai:

  • ‭Paruošta teikiamų paslaugų kokybės ir aptarnavimo įvertinimo ir tobulinimo ataskaita.
  • Įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus;
  • Apmokyti 48 savivaldybės darbuotojai, susiję su LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimų įdiegimu;
  • Atlikta sprendimų priėmimo proceso aptarnaujant besikreipiančius asmenis analizė, paruošta pagrindinių problemų identifikavimo ir proceso tobulinimo ataskaita;
  • Įdiegta „vieno langelio“ principu veikianti sistema;
  • Amokyti 40 savivaldybės darbuotojų, susijusių su „vieno langelio” įdiegimu.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2010 m. sausio mėn. 21 d. iki 2012 m. kovo  mėn. 21 d.

Bendra projekto vertė – 398 685,00 Lt, ES lėšos – 338 687,00 Lt., Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 59 998,00 Lt.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Įgyvendinančioji institucija  - Europos socialinio fondo agentūra (ESF).

Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}