Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų gebėjimų, susijusių su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimas
 
 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLITIKŲ IR ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ GEBĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMU, TOBULINIMAS

Projekto tikslas - didinti Lazdijų rajono savivaldybės darbuotojų administracinius gebėjimus, tobulinant savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų kvalifikaciją, susijusią su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu. Siekiant šio tikslo, pravesti mokymai savivaldybės politikams ir administracijos darbuotojams.

Tikslinė grupė - Lazdijų rajono savivaldybės politikai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2010-04-21 iki 2011-10-07.

Projekto rezultatai:

  • Įgyvendinta mokymo programa „Aplinkos apsauga Europos Sąjungoje ir Lietuvoje”;
  • Įgyvendinta mokymo programa „Konstitucinė valstybės valdymo sąranga ir vietos savivalda. Tarnybinis protokolas ir etiketas”;
  • Įgyvendinta mokymo programa „Švietimo sistema ir reforma. Investicijų pritraukimas į regionus: aktualijos, tendencijos ir priemonės”; 
  • Įgyvendinta mokymo programa „Viešieji pirkimai. Sutarčių, tvarkų aprašų ir veiklos reglamentų rengimas”.

Mokymuose dalyvavo 86 asmenys.

Bendra projekto vertė – 104 372,69 Lt, ES lėšos – 92 023,30 Lt, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 12 349,39 Lt.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Europos socialinio fondo agentūra (ESF).

Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“  priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}