Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano parengimas
 
 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLĖTROS PLANO PARENGIMAS


Projekto tikslas - Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2011-2020 metams parengimas.

Projekto esmė – atlikti visapusišką Lazdijų rajono savivaldybės analizę, išnagrinėti alternatyvias plėtros perspektyvas bei parengti savivaldybės, valstybės, Europos Sąjungos bei kitų šalių lėšų panaudojimą ilgalaikį planą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2009-12-03 iki 2011-09-15.

Projekto rezultatai - parengtas „Lazdijų rajono savivaldybės 2011-2020 metų strateginis plėtros planas“.

Bendra projekto vertė - 98 820,00 Lt, ES lėšos - 83 997,00 Lt, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 14 823,00 Lt.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Europos socialinio fondo agentūra (ESF).

Projektas  „Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano parengimas“  finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.
Siekiant paspartinti darnią Lazdijų rajono savivaldybės plėtrą bei atsižvelgiant į tai, kad 2010 metais baigėsi Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2005-2010 metams įgyvendinimo laikotarpis, atsirado poreikis parengti naują Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą 2011-2020 metams. Rengiant Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą buvo aktyviai bendradarbiaujama su savivaldybe, viešosiomis institucijomis bei Lazdijų bendruomenės atstovais. Siekiant įtraukti kiek įmanoma daugiau bendruomenės narių, internetiniame tinklapyje www.lazdijai.lt buvo pateikta aktuali informacija apie rengiamą strateginį plėtros planą. Gyventojai savo nuomonę bei pasiūlymus savivaldybei galėjo pateikti elektroniniu paštu.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}