Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kultūrinės industrijos – Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi galimybės
 
 
KULTŪRINĖS INDUSTRIJOS – LIETUVOS IR LENKIJOS PASIENIO REGIONŲ DARNAUS VYSTYMOSI GALIMYBĖS


Projekto tikslas – padidinti Lietuvos – Lenkijos regiono konkurencingumą įgyvendinant Kūrybinių bei Kultūrinių industrijų modelį tokiose srityse kaip kultūra bei turizmas. Kūrybinės bei Kultūrinės industrijos yra patogiausias metodas siekiant sujungti į vieną vietą visumą tokius atskirus aspektus kaip amatai, menai, architektūra ir verslas.

Tikslinė grupė – Alytaus regiono, Kalvarijos seniūnijos, Punsko ir Krasnapolės valsčių gyventojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2009-10-01 iki 2011-12-31.

Projekto rezultatai:

  • Parengta techninė dokumentacija Lazdijų miesto parko infrastruktūrai ir Motiejaus Gustaičio memorialiniam muziejui rekonstruoti;
  • Suorganizuoti plenerai (dailininkų (Alytuje), akmens skulptorių (Kalvarijoje), kulinarinio paveldo puoselėtojų (Krasnapolyje), drožėjų (Punske), kalvystės meistrų (Lazdijuose);
  • Sukurtas Kūrybinių Kultūrinių industrijų žemėlapis, kuriame įtraukti duomenys apie verslus, vystomus minėtų projekto partnerių teritorijose, yra duomenų bazė apie amatus, taip pat informacija apie gamtos, istorinio ir kultūrinio paveldo paminklus, kultūrinius renginius (1000 kopijų);
  • Lazdijų miesto parke suprojektuotos poilsio zonos, pritaikytos kultūriniams renginiams organizuoti;
  • Numatyti tilteliai per Lazdijos upelį;
  • Suprojektuotas etninės veiklos centras;
  • Parengtas techninis projektas M. Gustaičio  memorialinio muziejaus autentiškiems restauravimo darbams atlikti;
  • Parengta "Bendroji kultūrinių - kūrybinių industrijų plėtros Lenkijos ir Lietuvos pasienyje strategija".

Bendra projekto vertė – 4 847 695,00 Lt, ES lėšos – 4 120 480, 23 Lt, Lazdijų rajono savivaldybei tenkanti paramos suma -  448 480,06 Lt, Lazdijų rajono savivaldybės įnašas – 67 272,01 Lt.

Vadovaujančioji institucija – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projekto pagrindinis partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris Nr.2 – Alytaus rajono savivaldybės administracija.

Projekto partneris Nr.3 – Kalvarijos savivaldybė.

Projekto partneris Nr.4 – Punsko valsčiaus savivaldybė.

Projekto partneris Nr.5 – Krasnapolės valsčiaus savivaldybė.

Įgyvendinančioji institucija  - Europos regioninės plėtros fondo (ERPF).

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}