Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų energetinio ūkio modernizavimas

           

 

 

 

                              IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS

 

Projekto tikslassiekti darželio – mokyklos energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Tikslinė grupė ikimokyklines įstaigas lankantys vaikai ir juose dirbantis personalas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis -2009-09-11 iki 2010-10-29.

Projekto rezultatai:

  • Restauruotos „Seirijų vaikų lopšelio-darželio ,,Žibutė“ ir Krosnos pagrindinės mokyklos pastatų išorinių atitvarų ir energijos sistemos, pagerinant jų energetines charakteristikas (apšiltintos sienos, stogas, pakeisti langai (Krosnos pagrindinė mokykla);
  • Atlikta oro tiekimo ir šalinimo sistema;
  • Rekonstruota apšvietimo sistema.

Bendra projekto vertė661 369,00 Lt, ES lėšos – 562 163,65Lt, valstybės biudžeto lėšos – 99 205,35 Lt.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-04-R „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Tinkamos vaikų ugdymo sąlygos užtikrina maksimalias jų tobulėjimo galimybes. Projektas buvo įgyvendintanams, kadangi ikimokyklinio ugdymo pastatai neatitinka STR 2.05.01:2005 "Pastatų atitvarų šiluminė technika", HN 75:2008 „Ikimokyklinio ugdymo įstaigos, higienos normos ir taisyklės“ reikalavimų. „Seirijų vaikų lopšelio-darželio ,,Žibutė“ ir Krosnos pagrindinės mokyklos pastatų šiluminės varžos buvo per mažos, šildymo įranga techniškai susidėvėjusi ir morališkai pasenusi, nereguliuojama. Buvo patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pastatus ir katilines buvo būtina renovuoti, norint užtikrinti reikiamas ugdymo ir darbo sąlygas.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}