Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Investicijos į Veisiejų vaikų lopšelį - darželį "Ažuoliukas"

 


 
INVESTICIJOS Į VEISIEJŲ VAIKŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ „ĄŽUOLIUKAS“


Projekto tikslas – siekti lopšelio - darželio energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Tikslinė grupė - lopšelį- darželį lankantys vaikai, dirbantis personalas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2009-12-29 iki 2011-05-31.

Projekto rezultatai:
  • Atlikti vidaus patalpų rekonstrukcijos darbai (pakeisti vamzdynai, sanitariniai mazgai, renovuotos ventiliacijos sistemos, sumontuotos pakabinamos lubos, pakeista grindų danga, nudažytos sienos, pakeistos plytelės, restauruotos palangės žaidimų, grupių miegamųjų, rūbinių, prausyklų, tualetų, virtuvėlių patalpose);
  • Pakeista santechnikos įranga – vonios, klozetai, kriauklės, sumontuoti vandens maišytuvai;
  • Ugdymo įstaigą pritaikyta lankyti neįgaliesiems – laiptinėje įtaisyti specialūs turėklai;
  • Įstaiga aprūpinta baldais (spintomis, lovomis, suoliukais, staliukais, sekcijomis žaislams sudėti, virtuvėlių baldais);
  • Įstaiga aprūpinta įranga (virtuvėje sumontuotos naujos lentynos bei pastatyta konvekcinė krosnis);
  • Atnaujinti logopedo ir socialinio pedagogo kabinetai, įrengta patalpa metodinei veiklai.
Bendra projekto vertė – 859 684,71 Lt, ES lėšos – 730 732,00 Lt, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 128 952,71 Lt.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Lazdijų rajono savivaldybės įgyvendintas projektas „Investicijos į Veisiejų vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ (projekto kodas Nr. VP3-2.2-ŠMM-06-R-11-002) finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP3-2.2-ŠMM-06-R „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“.

 

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}