Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Seiriju Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato rekonstrukcija

 

 

 

 SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS PASTATO REKONSTRUKCIJA

 

Projekto tikslas – pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti.

Tikslinė grupė – gimnaziją lankantys mokiniai, pedagogai, kitas personalas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2009-01-19 iki 2011-10.

Projekto rezultatai:

  • Pakeistos pirmo aukšto grindys;
  • Apšiltintos, restauruotos, nudažytos išorės sienos;
  • Apšiltintas ir pakeistas stogas;
  • Pakeisti langai, durys;
  • Modernizuotos apšvietimo, šildymo ir vėdinimo sistemos. Įgyvendinus projektą, gimnazijos išlaidos šilumai sumažėjo 50 proc., elektrai 10 proc.;
  • Mokykla pritaikyta mokytis neįgaliesiems t.y. įrengtas neįgaliųjų takas, tualetas;
  • Įrengtos vėdinimo, gaisro aptikimo ir žaibosaugos sistemos.

Bendra projekto vertė – 2 679 749,70 Lt, ES lėšos – 2 291 621,93 Lt, Lazdijų rajono savivaldybės lėšos – 388 127,77 Lt.

Projekto vykdytojas – Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija.

Projekto partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA).

Projektas finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03V priemonę ,,Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

 

 

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}