Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato Šeštokuose, Lazdijų g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas

 


 
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEŠTOKŲ VIDURINĖS MOKYKLOS PASTATO ŠEŠTOKUOSE, LAZDIJŲ G. 4 REKONSTRAVIMAS IR MODERNIZAVIMAS
 

Projekto tikslas – pagerinti Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato energetines charakteristikas, užtikrinti taupų ir efektyvų energijos vartojimą šiam pastatui šildyti bei patalpoms apšviesti.

Tikslinė grupė - Lazdijų rajono Šeštokų miestelio gyventojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2010-04-14 iki 2011-06-30

Projekto rezultatai:
•    Apšiltintos pirmo aukšto grindys, rūsio perdanga;
•     Apšiltintos pastato išorinės sienos, stogas;
•     Pakeisti seni pastato langai ir išorės durys;
•     Modernizuotos apšvietimo ir šildymo sistemos.

Bendra projekto vertė – 2 988 880,00 Lt, ES lėšos – 2 988 880,00 Lt.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinė mokykla.

Projekto partneris - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Įgyvendinančioji institucija  - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).

Projektas „Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato Šeštokuose, Lazdijų g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas“ finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Įgyvendintas projektas leido žymiai sumažinti energijos vartojimą, pagerinti patalpų eksploatavimo sąlygas, užtikrinti Lietuvos higienos normose nurodytas patalpų mikroklimato sąlygas.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}