Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Socialinio būsto plėtra Lazdijų rajono savivaldybėjeSOCIALINIO BŪSTO PLĖTRA LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto fondą.


Projekto uždavinys - nenaudojamame pastate įrengti socialinį būstą.


Tikslinė grupė - Lazdijų rajono socialiai remtinos šeimos.


Projekto įgyvendinimo laikotarpis - 2010-02-10 iki 2011-11-30

Projekto rezultatai:

• Rekonstruotas pastatas ir patalpos;
• Sutvarkyta aplinka;
• Įrengti 9 butai, kuriuose įsikurs 27 asmenys;
• Įrengtas 1 butas, pritaikytas asmenims su negalia;
• Įrengti inžineriniai tinklai, šildymo, vandentiekio ir nuotekų sistemos, elektros tinklų bei apšvietimo sistemos, signalizacija.


Bendra projekto vertė – 1 434 148,00 Lt, ES lėšos – 1 219 025, 00 Lt, Savivaldybės lėšos – 215 123,00 Lt.


Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija.


Įgyvendinančioji institucija - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA).
Projektas finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-04-R „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“.


Iki rekonstrukcijos tai buvo visiškai nenaudojamas pastatas, po pastato rekonstrukcijos sumažėjo nenaudojamų pastatų kiekis Lazdijų rajone, pagerėjo ir pagražėjo gyvenamoji aplinka. Aplinkos sutvarkymas prisidėjo prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos srityje, o pagerintos gyventojų gyvenimo sąlygos mažina skirtumus tarp didelių miestų ir mažų miestelių, taip didinama sanglauda tarp miestų ir periferinių vietovių.

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}