Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLĖTRA LAZDIJŲ MIESTO TURISTŲ GATVĖJE IKI SODŲ BENDRIJOS „BALTASIS“ LAZDIJŲ SENIŪNIJOJE

DVIRAČIŲ IR PĖSČIŲJŲ TAKŲ PLĖTRA LAZDIJŲ MIESTO TURISTŲ GATVĖJE IKI SODŲ BENDRIJOS „BALTASIS“ LAZDIJŲ SENIŪNIJOJE


Projekto tikslas: dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto Turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje, integruojant juos į bendrą dviračių takų sistemą, siekiant užtikrinti ekologiškų transporto priemonių plėtrą ir darnų bei saugų judrumą, gyventojams sudarant geresnes sąlygas pasiekti darbo vietas ekologišku transportu.

Tikslinės grupės: Lazdijų miesto, Lazdijų seniūnijos gyventojai, turistai.

Projekto rezultatai: Projekto įgyvendinimo metu bus nutiesta apie 1160 metrų pėsčiųjų ir dviračių takų šalia Turistų gatvės iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje. Įgyvendinus projektą gyventojams bus sudarytos geresnės ir saugesnės sąlygos pasiekti darbo vietas, kultūros bei laisvalaikio praleidimo objektus, bus užtikrintas saugus eismas gyventojams judant į gyvenamąsias, darbo, paslaugų ir poilsio vietas. Pėsčiųjų ir dviračių takas bus paženklinta kelio ir informaciniais ženklais, įrengtas apšvietimas.

Bendra projekto vertė – 93 938,42 Eur.

ES struktūrinių fondų lėšos – 73 501,00 Eur;

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 20437,42 Eur.

 

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo  ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.

Informaciją pateikė

Egidijus Maculevičius

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyrius

Vedėjo pavaduotojas

Tel. (8 318) 66 119

El. p. egidijus.maculevicius@lazdijai.lt