Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Vyr. specialistė viešiesiems ryšiams - Gintarė Varnelienė
  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
  1 Užtikrina, kad informacija apie savivaldybės veiklą operatyviai būtų pateikiama žiniasklaidai ir paskelbiama savivaldybės interneto svetainėje;
  2. Rengia ir teikia informacinę medžiagą savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus pasisakymams, sveikinimams, pareiškimams;
  3. Rengia ir teikia oficialią informaciją žiniasklaidai apie savivaldybės tarybos, jos komitetų, frakcijų, savivaldybės mero, mero pavaduotojo, mero patarėjų, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;
  4. Teikia siūlymus dėl savivaldybės ir seniūnijų herbų naudojimo, atributikos kūrimo ir naudojimo, renginių reklamos;
  5. Padeda organizuoti savivaldybės renginius ir juose dalyvauja;
  6. Rengia informaciją savivaldybės interneto svetainės naujienoms, kontroliuoja, kad interneto svetainė būtų laiku atnaujinama;
  7. Formuoja teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį, visuomenės teigiamą nuomonę apie savivaldybės veiklą šalies ir tarptautiniu mastu, plėtoja ryšius su užsienio šalių partneriais;
  8. Įtraukia gyventojus į savivaldybės rengiamų projektų svarstymą;
  9. Rengia straipsnius, leidinius, įvairią reprezentacinę medžiagą apie savivaldybę ar atskiras jos veiklos sritis;
  10. Konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus dėl viešosios informacijos rengimo ir teikimo;
  11. Paskaičiuoja ir kiekvienais metais iki sausio 15 dienos savivaldybės administracijos direktoriui pateikia spaudos ploto bei radijo ir televizijos eterio laiko savivaldybei poreikį;
  12. Užtikrina efektyvų savivaldybės pagal sutartis įsigyto spaudos leidinių ploto bei radijo ir televizijos eterio laiko panaudojimą;
  13. Vykdo savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos teikiamos spausdinti žiniasklaidai informacijos apskaitą, tikrina išspausdintos informacijos apimtį su žiniasklaidos pateiktomis sąskaitomis faktūromis;
  14. Kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali, savivaldybės poziciją atsispindinti informacija. Prireikus, įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;
  15. Organizuoja ir dalyvauja savivaldybės viešųjų ryšių kampanijose – akcijose, spaudos konferencijose, pristatymuose;
  16. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;
  17. Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie savivaldybės veiklą, prireikus – nukreipia ją atitinkamiems savivaldybės administracijos padaliniams;
  18. Užtikrina savivaldybės gyventojų informavimą įvykus stichinėms nelaimėms, epidemijoms, atsitikus kitiems nenumatytiems kritiniams atvejams, susijusiems su savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos veikla;
  19. Rengia, plėtoja bei įgyvendina savivaldybės viešųjų ryšių strategiją;
  20. Nustatyta tvarka rengia ir pateikia vykdymui viešųjų pirkimų, susijusių su savivaldybės veiklos viešinimu, taip pat prireikus – kitų paslaugų ir prekių, reikalingų nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, dokumentus;
  21. Analizuoja bei apibendrina visuomenės ir atskirų jos sluoksnių nuomonę apie savivaldybės veiklą;
  22. Kaupia ir sistemina nuotraukas;
  23. Renka informaciją savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus metinėms veiklos ataskaitoms, rengia šių ataskaitų projektus;
  24. Planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas;
  25. Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

  26. Laiku atlieka kitus savivaldybės mero, savivaldybės mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.

  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema
  Fatal error: Allowed memory size of 209715200 bytes exhausted (tried to allocate 1750658881 bytes) in /home/w1092/domains/lazdijai.lt/public_html/m/m_admin/admin/g_send_errors.php on line 25