Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Rajone dėl katastrofinės liūties paskelbta ekstremali situacija
2020-07-07

 

Liepos 2 dieną posėdžiavusi Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija svarstė situaciją, kuri Lazdijų rajone susidarė po naktį iš birželio 29-osios į birželio 30-ąją praėjusio meteorologinio katastrofinio reiškinio „Labai smarkus lietus“ ir nutarė  rajone paskelbti ekstremaliąją situaciją.

Vadovaujantis teisės aktais, gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, gali būti teikiama valstybės parama.

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo, turi teisę kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su rašytiniais prašymais suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos (toliau – prašymas).

 

Prašyme nurodoma:

1. prašymą pateikusio gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (arba gimimo data, jeigu fiziniam asmeniui pagal užsienio valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas) ir gyvenamosios vietos adresas arba prašymą pateikusio ūkio subjekto ar kitos įstaigos pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė (užsienio juridinis asmuo papildomai nurodo valstybės, kurioje jis įregistruotas, pavadinimą);

2. aplinkybės, kuriomis padaryta žala;

3. žalos dydis ir pobūdis.

Kartu su prašymais pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuris sužalotas, patvirtinantys dokumentai, taip pat esant galimybei – žalos dydį ir (arba) turėtas išlaidas (tiesioginius nuostolius) pagrindžiantys dokumentai.

Prašymus dėl galimų kompensacijų rajono gyventojai iki liepos 30 dienos gali pateikti savivaldybės administracijos vieno langelio kabinete ( Vilniaus g. 1 – 119). Taip pat elektroniniu paštu info@lazdijai.lt arba  atsiųsti paštu: Vilniaus g. 1, Lazdijai.  Išsamesnės informacijos galima teirautis  telefonu 8 (318) 50 226.

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis