Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kvietimas meno kolektyvams teikti paraiškas
2020-07-02

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas meno kolektyvų ir su meno kolektyvų veikla susijusiems kultūriniams projektams finansuoti.

Užpildytos paraiškos, kurias galite rasti čia, vadovaujantis aprašu, kurį galite rasti čia, priimamos nuo 2020 m. liepos 2 d. iki 2020 m. liepos 9 d. 15 val.!

 

Paraiškos gali būti teikiamos:

el. paštu info@lazdijai.lt (PDF formatu arba pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc)); arba per Dokumentų ir procesų valdymo sistemoją (DocLogix) (pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc)). 

Paraiškų teikėjai, teikdami paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Projektų finansuojamų veiklų sritys: gastrolės ir kitų koncertinių mėgėjų meno kolektyvų išvykos (atstovavimas rajonui dalyvaujant renginiuose, festivaliuose, konkursuose ir kt.); mėgėjų meno kolektyvų sceninių, tautinių drabužių ir (ar) instrumentų įsigijimas; mėgėjų meno kolektyvų koncertinių programų sukūrimas ar parengimas; priemonių, užtikrinančių mėgėjų meno kolektyvų repeticijų, koncertų ir sceninių pasirodymų kokybę, įsigijimas; kitų pagrįstų su mėgėjų meno kolektyvo veikla susijusių išlaidų padengimas.

Galimi paraiškų teikėjai – Lazdijų rajono savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų, turinčių juridinio asmens teises, kitų Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje registruotų įstaigų, organizacijų, asociacijų, veikiančių kultūros srityje, meno kolektyvai.

Paraiškų teikėjas kvietime nustatyta tvarka ir terminais pateikia užpildytą projekto konkurso paraiškos formą (1 priedas).

 

Išsamesnę informaciją apie paraiškų teikimą suteiks Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Neringa Rasiulienė, el. p. neringa.rasiuliene@lazdijai.lt,  tel. 8 698 76 910.

Informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu skirtą finansavimą projektams bei projektų vertinimo rezultatus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis