Lazdijų rajono savivaldybė

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai,
tel. (8 318) 66 108, faks. (8 318) 51 351, el.p. info@lazdijai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188714992

Skyriai
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
 • Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
 • Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius
 • Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius
 • Informacinių technologijų skyrius
 • Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
 • Komunikacijos ir dokumentų skyrius
 • Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
 • Strateginio planavimo ir investicinių projektų skyrius
 • Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
 • Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
 • Vietinio ūkio skyrius
 • Korupcijos prevencija
 • Korupcijos prevencijos programos
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybė bei rizikos analizė
 • Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
 • Antikorupcijos komisija
 • Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją
 • Pranešimai apie korupciją
 • Informacijos apie asmenis surinkimas
 • Kita informacija
 • Paslaugos
 • Paslaugos
 • Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius
  Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius
  Komunikacijos ir dokumentų skyrius
  Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
  Seniūnijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
  Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
  Vietinio ūkio skyrius
  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
  Administracinė informacija
 • Nuostatai
 • Planavimo dokumentai
 • • Savivaldybės lygmens planavimo dokumentai
  • Regiono lygmens planavimo dokumentai
  • Galimybių studijos
 • Darbo užmokestis
 • Viešieji pirkimai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2013-2016 metai
 • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
 • Finansinių ataskaitų rinkiniai
 • • 2019 metai
  • 2018 metai
  • 2017 metai
  • 2016 metai
  • 2015 metai
  • 2014 metai
 • Ūkio subjektų priežiūra
 • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
 • Administracinės naštos mažinimas
 • Aktualijos/skelbimai
 • • Aktualijos
  • Skelbimai
  • Skelbimai apie išduotus leidimus
  • Teritorijų planavimo skelbimai
  • Skelbimai apie elektroninius aukcionus
 • Konkursai
 • • Konkursai į laisvas pareigas
  • Konkursų rezultatai
  • Projektų konkursai
  Teisinė informacija
 • Teisės aktai
 • Teisės aktų projektai
 • Tyrimai ir analizės
 • Teisės aktų pažeidimai
 • • Seimo kontrolierių pažymos
  • Valstybės kontrolierių sprendimai
  • Teismo sprendimai
  • Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
 • Teisinė pagalba
 • • Pirminė teisinė pagalba
  • Antrinė teisinė pagalba
  • Naujienos
  Struktūra ir kontaktai
 • Valdymo struktūros schema
 • Meras
 • • Mero pavaduotojas
  • Mero patarėjas
 • Administracija
 • • Administracijos direktorius
  • Direktoriaus pavaduotojas
  • Skyriai
  • Seniūnijos
 • Įstaigos ir įmonės
 • • Medicinos įstaigos
  • Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  • Švietimo, kultūros ir sporto įstaigos
  • Socialinės įstaigos
  • Miesto VVG
  Naujienos
 • Apie savivaldybę
 • • Geografija
  • Gyventojai
  • Istorija
  • Partneriai
  • Garbės piliečiai
 • Taryba
 • • Tarybos reglamentas
  • Komitetai ir komisijos
  • Dauguma, opozicija, frakcijos, grupės
  • Posėdžių darbotvarkė
  • Posėdžių valdymo sistema
  • Posėdžių transliacija
  • Posėdžių protokolai
  • Istorija
 • Naujienos
 • Asmenų aptarnavimas
 • • Asmenų priėmimas
  • Prašymų ir skundų priėmimas
  • Priima Vyriausybės nariai
 • Užduok klausimą
 • Nuorodos
 • Horizontalus naujas
 • Savivaldybė
 • Struktūra ir kontaktai
 • Veiklos sritys
 • Administracinė informacija
 • Teisinė informacija
 • Korupcijos prevencija
 • Paslaugos
 • Kvietimas bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teikti paraiškas paramai gauti
  2020-06-01

   

   

  KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5. PRIEMONĘ „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

   

  Lazdijų rajono savivaldybės administracija kviečia bendruomenines organizacijas, kitas nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes ir bendrijas teikti paraiškas paramai gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė).

   

  Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 13 511,00 Eur.

   

  Lėšų paskirstymas Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijoms patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 10V-293

   

  1. Būdviečio seniūnijai – 890,00 Eur;

  2. Kapčiamiesčio seniūnijai – 878,00 Eur;

  3. Krosnos seniūnijai – 821,00 Eur;

  4. Kučiūnų seniūnijai – 768,00 Eur;

  5. Lazdijų miesto seniūnijai – 2066,00 Eur;

  6. Lazdijų seniūnijai – 1543,00 Eur;

  7. Noragėlių seniūnijai  – 852,00 Eur;

  8. Seirijų seniūnijai – 1378,00 Eur;

  9. Šeštokų seniūnijai – 1045,00 Eur;

  10. Šventežerio seniūnijai – 1262,00 Eur;

  11. Veisiejų seniūnijai – 2008,00 Eur.

   

  Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma 300 Eur, didžiausia 2100 eurų. 

  Galimi pareiškėjai:

  1.  bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;

  2.  kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

  3.  religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

  Pareiškėjo, teikiama paraiška planuojamos vykdyti veiklos turi atitikti išplėstinės seniūnaičių sueigos metu patvirtintas prioritetines finansuotinas veiklas -  Prioritetinės veiklos seniūnijose.

  Paraiškos turi būti parengtos vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano gyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašo,  patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 10V-170, nuostatomis. Aprašas. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

  Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio  2 d.

  Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2020 m. liepos 2 d.

   

  Dėl Lietuvoje paskelbto karantino rėžimo paraiškas prašome pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai adresu: Lazdijai, Vilniaus g. 1 (įdėti dokumentus į dėžutę, esančią prie pagrindinio įėjimo į savivaldybės administracijos pastatą) arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo projektų atrankos konkursui.

  Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (Adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF). Kitais būdais (pvz., faksu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos, neregistruojamos ir nevertinamos.

  Jei paraiška siunčiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta paskutinė paraiškų pateikimo diena.

  Su konkursu susijusiais klausimais informaciją teikia:

  1. Projekto paraiškos pildymo klausimais – Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Vaiva Čepononienė, el. p. vaiva.cepononiene@lazdijai.lt; tel. Nr. +370 613 28027

  2. Sąmatų sudarymo, lėšų panaudojimo ataskaitų klausimais – Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Ona Nedzinskienė, el. p. ona.nedzinskiene@lazdijai.lt; tel. Nr. +370 610 45 578

   

  Nuorodos į dokumentus:

  Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano gyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo Lazdijų rajono savivaldybėje aprašas;

   

  Prioritetinės veiklos seniūnijose

   

  Paraiškos forma ir deklaracija

   

  Sąmata

   

  Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
  Dalintis
  © 2016 Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smartweb sistema