Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kultūros paveldas

Informuojame, kad suteikta apsauga Lietuvos partizanų kapui (39093), Lazdijų rajono sav. Lazdijų m. Kauno g., nustatyti vertingąsias savybes, apibrėžti teritorijos ribas, nustatyti nacionalinį reikšmingumo lygmenį.
Minėto objekto duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Informuojame, kad Aradninkų dvarvietės (26631) Lazdijų r. sav.  individualus apsaugos reglamentas ir jo tvirtinimo aktas yra registruoti  Kultūros vertybių registre. Minėto objekto duomenys skelbiami Kultūros  vertybių registre adresu  https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search
 

Informuojame, kad Lietuvos partizanų Kalniškės mūšio vietos komplekso (21562),Lietuvos partizanų Kalniškės mūšio vietos komplekso mušio vietos (37491), Lietuvos partizanų Kalniškės mūšio vietos komplekso partizanų kapo (37492) Lazdijų r. individualūs apsaugos reglamentai ir jų  tvirtinimo aktai yra registruoti Kultūros vertybių registre. Minėtų objektų  duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu  https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

Informuojame, kad Rudaminos žydų senųjų kapinių (20818) ir Lazdijų žydų  senųjų kapinių (20816) Lazdijų r. individualūs apsaugos reglamentai ir jų  tvirtinimo aktai yra registruoti Kultūros vertybių registre. Minėtų objektų  duomenys skelbiami Kultūros vertybių registre adresu  https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search

2017 M. PATVIRTINTI INDIVIDUALŪS KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ APSAUGOS REGLAMENTAI

  Būdviečio dvaro sodybos fragmentų koplyčios individualus apsaugos reglamentas

  Būdviečio dvaro sodybos fragmentų tvarto individualus apsaugos reglamentas