Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English

 

Liepos 2 dieną posėdžiavusi Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisija svarstė situaciją, kuri Lazdijų rajone susidarė po naktį iš birželio 29-osios į birželio 30-ąją praėjusio meteorologinio katastrofinio reiškinio „Labai smarkus lietus“ ir nutarė  rajone paskelbti ekstremaliąją situaciją.

Vadovaujantis teisės aktais, gyventojams, ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, gali būti teikiama valstybės parama.

Gyventojai, ūkio subjektai ir kitos įstaigos, kurie dėl ekstremaliosios situacijos patyrė žalą, ne vėliau kaip per mėnesį nuo žalos atsiradimo, turi teisę kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių su rašytiniais prašymais suteikti valstybės paramą už žalą, patirtą dėl ekstremaliosios situacijos (toliau – prašymas).

 

 

Didžiųjų Dzūkijos ežerų – Dusios ir Metelio egzotika vilioja ne tik poilsiautojus ir gamtos mylėtojus, bet ir žvejus, kurie vasaroti prie šių ežerų nuolat atvyksta iš visos Lietuvos ir net iš užsienio.

 Lazdijų ir Vilkaviškio rajonai, Kalvarijos savivaldybė, Punsko, Rutkos-Tartako, Gibų, Seinų, Šipliškės, Vižainio valsčiai bei Seinų miestas yra pasirašę Pasienio savivaldybių deklaraciją, kuri  skirta suvienyti partnerius bendroms iniciatyvoms. Vienas iš šios deklaracijos tikslų – sukurti Lietuvos–Lenkijos pasienio turizmo funkcinę zoną.

Informuojame, kad naujausių tyrimų duomenimis, kurie buvo atlikti birželio 30 d., Dusios, Metelio, Ančios, Snaigyno, Baltajo ir Seirijo ežerų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nurodytus kriterijus. Tyrimai Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje dėl šių ežerų vandens kokybės maudymosi sezono metu yra atliekami du kartus per mėnesį. Apie juos visuomenę informuojame socialiniuose tinkluose, savivaldybės interneto svetainėje ir rajono spaudoje.

 1 ... 4 5 6 7 8 9