Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
2007-2013 m. investiciniai projektai
1 Socialinio būsto plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje            
Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų vidurinės mokyklos pastato Šeštokuose, Lazdijų g. 4, rekonstravimas ir modernizavimas            
3 Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos pastato rekonstrukcija           
4   Investicijos į Veisiejų vaikų lopšelį - darželį „Ąžuoliukas           
5 Veisiejų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ energetinio ūkio modernizavimas            
6 Lazdijų darželio-mokyklos „Vyturėlis“ energetinio ūkio modernizavimas        
7 Ikimokyklinio ugdymo įstaigų energetinio ūkio modernizavimas            
8 Lietuvos ežeryno vandens trasos       
9 Lazdijų rajono savivaldybės užterštų teritorijų tvarkymas       
10 Visuomenės sveikatos biuro paslaugų infrastruktūros Lazdijuose plėtra           
11 Jungtinės viešųjų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų plėtra Lietuvos – Lenkijos pasienyje       
12 Kultūrinės industrijos –Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi galimybės           
13 Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje bendradarbiaujant bendros rinkos srityje       
14 Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano parengimas           
15 E-demokratijos principų įgyvendinimas Lazdijų rajono savivaldybėje       
16 Lazdijų rajono savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas    
17 Lazdijų rajono savivaldybės politikų ir administracijos darbuotojų gebėjimų, susijusių su savivaldybės strateginių tikslų įgyvendinimu, tobulinimas    
18 Lazdijų rajono savivaldybės transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra    
19 Verslumo skatinimas Lenkijos - Lietuvos pasienyje    
20 Sistemos, užtikrinančios kokybiškų paslaugų teikimą Lazdijų rajono savivaldybėje, sukūrimas ir įdiegimas    
21 Viešosios turizmo infrastruktūros plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje    
22 Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukūros plėtra Lazdijų rajone    
23 Teizų kultūros namų ir prie jų esančios viešosios erdvės sutvarkymas    
24 Lazdijų rajono savivaldybės Krosnos seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija    
25   Baltajo ežero dalies išvalymas ir tvarkymas    
26  Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro veiklos plėtra gerinant nestacionarių paslaugų kokybę ir didinant jų įvairovę     
27  Lazdijų rajono savivaldybės detaliųjų planų parengimas     
28  Lazdijų rajono savivaldybės Būdviečio seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija     
29 Lazdijų ligoninės ir meno mokyklos pastatų energetinio ūkio modernizavimas    
30 Šeštokų kultūros namų ir prie jų esančios erdvės sutvarkymas    
31 Būdviečio laisvalaikio salės rekonstrukcija     
32 Metelių Kristaus Atsimainymo parapijos patalpų sutvarkymas     
33 Lazdijų rajono ir Druskininkų savivaldybių  gyventojų kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas     
34 Lazdijų rajono Kučiūnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija     
35 Lazdijų  rajono savivaldybės Kirsnos upės aukštupio pylimų, griovių ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija     
36 Efektyviai veikiančios administravimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lazdijų rajono savivaldybėje     
37 Lazdijų rajono savivaldybės Bagdononių melioracijos statinių rekonstrukcija     
38 Lazdijų rajono savivaldybės 2013-2015 metų strateginio veiklos plano parengimas     
39 Viešojo administravimo efektyvumo didinimas Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje     
40 Kelio Nr. 3-41 Šeštokų seniūnijoje rekonstrukcija     
41 Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijos bažnyčios ir jos priklausinių kapitalinis remontas     
42 Lazdijų miesto teritorijos, esančios tarp Dainavos ir Vytauto gatvių, ir teritorijos, esančios tarp Kauno, Senamiesčio, Nepriklausomybės, Seinų, Gustaičio,Vilniaus, Sodų, Dzūkų gatvių kompleksinė infrastruktūros plėtra     
43 Pasienio keliai ateities bendradarbiavimui tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės     
44 Lazdijų rajono savivaldybės Jukneliškės melioracijos statinių rekonstrukcija     
45 Viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų gyventojų gerbūvio sutvarkymas     
46 Šventežerio miestelio viešosios paskirties pastatų rekonstrukcija ir infrastruktūros prie jų sutvarkymas     
47 Universalaus daugiafunkcinio centro Verstaminuose steigimas     
48 Kučiūnų kultūros namų pastato viešosios erdvės sutvarkymas     
49 Rudaminos kultūros namų pastato dalinis remontas     
50 Lazdijų rajono savivaldybės teritorijų planavimas      
51 Buvusio vaikų darželio Avižieniuose pritaikymas visuomenės kultūros centrui     
52 Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, II etapas     
53 Teizų kultūros namų sutvarkymas II etapas     
54 Kompleksinis Veisiejų miesto, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Krosnos miestelių urbanistinės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas     
55 Lazdijų rajono apleistų pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas     
56 Šeštokų kultūros namų sutvarkymas II etapas     
57 Šeštokų kultūros namų vidaus patalpų sutvarkymas      
58 Žagarių melioracijos statinių naudotojų asociacijos melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija     
59 Kapčiamiesčio ugniagesių pastato statyba     
60 Lazdijų rajono savivaldybės Šeštokų seniūnijos Birutos tvenkinio hidrotechnikos statinio rekonstrukcijaViešosios įstaigos     
61 Lazdijų socialinių paslaugų centro dienos socialinės globos padalinio įsteigimas     
62 Daugiabučių namų atnaujinimas Lazdijų rajono savivaldybėje     
63 Ekoturizmo vystymas Lietuvos - Lenkijos pasienio regione     
64 Lazdijų hipodromo modernizavimas ir pritaikymas kompleksiniam turizmo paslaugų teikimui     
 

 

 

 

 

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}