Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
2005-2006 m. investiciniai projektai

 

 
Šeštokų vidurinės mokyklos vidaus tualetų sutvarkymas ir valymo įrengimų pastatymas         
Lazdijų socialinių paslaugų centras            
Lazdijų darželio-mokyklos „Kregždutė“ energetinio ūkio modernizavimas           
Lazdijų Motiejaus Gustaičio vidurinės mokyklos energetinio ūkio modernizavimas           
Lazdijų rajono polderių ir jų įrenginių renovacija           
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos rekonstravimas       
Lazdijų socialinių paslaugų centro plėtra           
Lazdijų rajono ir Punsko valsčiaus savivaldybių kultūros paveldo pritaikymas turizmo plėtrai       
Pastato Lazdijuose, Seinų g. 1, pritaikymas viešajai bibliotekai       
Lazdijų rajono savivaldybės ir jos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos ir žinių lygio kėlimas           
Plačiajuosčio duomenų perdavimo tinklo sukūrimas Lazdijų ir Alytaus rajonų savivaldybėse       
Informatikos ir gamtos mokslų bazinės įrangos atnaujinimas Lazdijų rajono mokslo įstaigose           
Lazdijų rajono Krosnos gyvenvietės vandens tiekimo ir buitinių nuotekų kanalizavimo bei vandenvalos sistemų įrengimas       
Didžiausią įtaką aktyvaus turizmo verslo plėtrai turinčių viešųjų turizmo objektų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas           
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimas    
Lietuvos-Lenkijos pasienio saugumo infrastruktūros gerinimas vystant reanimacijos paslaugas    
Lazdijų kultūros centro kapitalinis remontas ir materialinės bazės atnaujinimas    
Kempingų plėtra Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione       
Lietuvos ir Lenkijos pasienio infrastruktūros plėtros galimybės    
Pramoninių zonų ir „plyno lauko“ investicijų skatinimas euroregione Nemunas    
Lietuvos ir Lenkijos pasienio zonos kelių infrastruktūros plėtra    
Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turizmo saugumo infrastruktūros plėtra    
 

 

 

 

 

    {Apacioj baneriaiSlideBlock}