Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Partneriai
 
   
 

Švedijos Karalystės Tomelillos savivaldybė
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 1999 m. gegužės 9 d.
Sutartyje numatyta bendradarbiauti socialinės apsaugos, kultūros ir sporto, aplinkosaugos, švietimo, turizmo ir turizmo verslo, vietinės valdžios institucijų ir ūkio bei komunalinių paslaugų
srityse.
 

https://www.tomelilla.se/

 
 

Norvegijos Karalystės Holmestrando miesto savivaldybė
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m. spalio 14 d. Sutartyje numatyta bendradarbiauti vietinės valdžios institucijų ir ūkio, kultūros ir švietimo, turizmo, sporto ir vaikų poilsio stovyklų organizavimo, aplinkosaugos, verslo vystymo srityse.

http://www.holmestrand.kommune.no/

 
 

Lenkijos Respublikos Lukovo miesto savivaldybė
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2002 m. gegužės 13 d. Sutartyje numatyta bendradarbiauti vietinės valdžios institucijų, kultūros ir švietimo, sporto ir vaikų poilsio stovyklų organizavimo, verslo vystymo, aplinkosaugos ir turizmo srityse.

http://www.lukow.pl/

 
 

      

Lenkijos Respublikos Seinų miesto savivaldybė ir apskritis
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2003 m. gegužės 21 d. Sutartyje numatyta skatinti verslininkų bendradarbiavimą, vykdyti bendras ekologines investicijas, kurti projektus, skirtus visuomenės integracijai stiprinti, populiarinti ekologinio kuro naudojimą pasienio regione, skatinti pasienio gyventojų aktyvumą, įkurti Lazdijų rajono ir Seinų krašto gyventojų aktyvumo vystymo centrą, skatinti mokinių tarpusavio bendradarbiavimą, rengti meno kolektyvų pasirodymus, organizuoti bendras sporto varžybas, bendradarbiauti teikiant techninę ir medicininę pagalbą.

http://www.um.sejny.pl/


 
 

 

Lenkijos respublikos Punsko valsčiaus savivaldybė
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2006 m. gegužės 4 d. Sutartyje numatyta skatinti verslininkų bendradarbiavimą, vykdyti bendras ekologines investicijas, kurti projektus, skirtus visuomenės integracijai stiprinti, populiarinti ekologinio kuro naudojimą pasienio regione, skatinti pasienio gyventojų aktyvumą, skatinti mokinių bendradarbiavimą, rengti bendrus meno kolektyvų pasirodymus, organizuoti bendras sporto varžybas, teikti techninę ir medicininę pagalbą.

http://punskas.pl/

 

 
 

Lenkijos respublikos Plaskos valsčiaus savivaldybė
Jungtinės veiklos  sutartis pasirašyta 2007 m. rugsėjo 11 d. Sutarties šalys įsipareigojo bendradarbiauti rengiant projekto techninę dokumentaciją dėl valymo įrengimų statybos ir teikti bendrą paraišką Europos Sąjungos paramai gauti.

http://www.plaska.pl/

 
 


Lenkijos Respublikos Augustavo apskritis
Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2007 m. lapkričio 9 d. Sutartyje numatyta bendradarbiauti kultūros ir tautinio paveldo, reklamos ir turizmo, švietimo ir sporto, kelių infrastruktūros, sveikatos apsaugos, visuomenės saugumo bei aplinkosaugos srityse.

http://www.augustowski.home.pl/

 

 
 

Baltarusijos respublikos Gardino miestas
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2008 m. lapkričio 21 d. Sutartyje numatyta bendradarbiauti pasienio ekonominio bendradarbiavimo, aplinkos apsaugos ir racionalaus jos išteklių naudojimo, pasienio ekologinio ir kultūrinio turizmo, kultūros ir mokslo – švietimo bendradarbiavimo, susisiekimo, ryšio priemonių ir kitų infrastruktūros objektų gerinimo srityse.

http://grodno.gov.by/

 
 

Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Nesterovo rajonas
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2011 m. birželio 4 d.  Sutartyje numatytas bendradarbiavimas, aplinkos apsaugos ir racionalių jos išteklių panaudojimo, pasienio sričių ekologinio ir kultūrinio turizmo,  bendradarbiavimo kultūros ir mokslo – švietimo, susisiekimo, komunikacijų ir kitų infrastruktūros objektų gerinimo srityse.

http://www.admnesterov.ru/

 
 

Baltarusijos Respublikos Gardino rajonas
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2014 m. kovo 7 d. Sutartyje numatyta bendradarbiauti savivaldybių institucijų, ekonomikos, kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse.

http://region.grodno.by/ru/

 
 

Ukrainos Respublikos Baranivkos miestas
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 4 d. Sutartyje numatyta bendradarbiauti  ekonomikos, kultūros, aplinkosaugos, turizmo, sporto srityse, skatinti ir plėtoti techninius ir gamybinius mainus, dalintis patirtimi.

http://mrada-baranivka.gov.ua/

 
 

Gruzijos Respublikos Ambrolaurio savivaldybė
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2016 m. birželio 4 d.Sutartyje numatyta bendradarbiauti  ekonomikos, kultūros, aplinkosaugos, turizmo, sporto srityse, skatinti ir plėtoti techninius ir gamybinius mainus, dalintis patirtimi.

http://ambrolaurismeria.gov.ge/

 
 
 

Estijos Respublikos Torvos savivaldybė
Bendradarbiavimo sutartis pasirašyta 2017m. rugsėjo 28 d.
Sutartyje numatyta bendradarbiauti  rengiant bendrus tarptautinius projektus,  plėtojant kultūrinę, sportinę, socialinė, edukacinę ir ekonominę sritis, dalintis patirtimi visose vietos bendruomenės gyvenimo srityse.
 

https://torva.kovtp.ee/