Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų 30,409 kv. m patalpų, esančių Lazdijuose, Kauno g. 8, vieš
2020-07-03

           Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia

Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomų  30,409 kv. m patalpų, esančių Lazdijuose, Kauno g. 8,  viešą nuomos konkursą

           Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas Juridinių asmenų registre – 188714992, vykdydama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimą Nr. 5TS-422 „Dėl patalpų nuomos“, išnuomoja viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpiui Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomas 30,409 kv. m patalpas Nr. 2-141, 2-142 ir dalį patalpos Nr. 2-138 (dalis atitverto koridoriaus – 11,519 kv. m) pastate 1D5p (unikalus Nr. 5993-6000-3010), esančias Lazdijuose, Kauno g. 8.

Pradinis turto nuompinigių dydis – 23,06 Eur už mėnesį.

          Nuompinigių mokėjimo tvarka - nuomininkas už turto nuomą turės mokėti nuomotojui nuompinigius už mėnesį. Nuomininko sumokėtas pradinis savivaldybės turto nuomos konkurso įnašas yra įskaitomas į nuompinigius.

          Nuomininkas už suteiktas komunalines paslaugas (vandenį, energiją ir kitas komunalines paslaugas, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą) atsiskaito proporcingai išnuomotam plotui pagal VšĮ „Lazdijų ligoninė“ išrašytas sąskaitas.

         Nuomininkas už kitas jam teikiamas paslaugas atsiskaito pagal atskirą susitarimą su nuomotoju.

         Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

          Turto nuomos terminas – 5 metai.

          Konkurso dalyvių registravimo vieta – 311 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.

          Konkurso dalyvių registracijos pradžia 2020-07-03 9 val. 00 min., registracijos pabaiga 2020-07-14 14 val. 00 min.

          Už konkurso organizavimą ir vykdymą atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ineta Junelienė (311 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. (8 318) 51460).

          Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, privalo pervesti pradinį įnašą 69,18 Eur  į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT894010042200010093, esančią Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

          Konkurso dalyviai turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke kartu pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

          1. paraiška dalyvauti konkurse (pridedama paraiškos forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-279 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“);

          2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

          Turto apžiūros data ir laikas – 2020 m. liepos 13 d. iš anksto susiderinus už turto apžiūrą atsakingu asmeniu (Ineta Junelienė, tel. 8 318 51460, el. p.: ineta.juneliene@lazdijai.lt)

          Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos komisijos posėdis vyks 2020 m. liepos 15  d. 14 val. 00 min., 208  kab. adresu, Vilniaus g. 1, Lazdijai.

 

 

Atgal Spausdinimo versija Siųsti draugui Archyvas
Dalintis